Etapat historike te zhvillimit

 • 1949

  Themelimi i “Zivila Ljubliana” kompania gjitheperfshirese, paraardhesja e sistemit Mercator d.d.

 • 1953

  Mercator, nje kompani tregtare shitjesh me shumice me zyra qendrore ne Ljuliana, nisi veprimet e saj.

 • Nga 1953 deri ne 1990

  Zhvillimi i Mercator gjate kesaj periudhe u karakterizua kryesisht nga lidhjet e vendosura me tregjet e vogla tregtare lokale, industriale, agrikulturore, furnizime ushqimore, dhe kompani te sherbimit ne baze te interesit, permes se ciles te gjitha kompanite ruajten pavaresine e tyre juridike.

 • 1990

  Mercator krijoi lidhje kryesore me vartesit e saj- fillimi i organizimit ne nje grup te bashkuar dhe krijimi i emrit Poslovni sistem Mercator.

  1993

 • Fillimi i privatizimit me nje oferte fillestare ndarjesh se aksioneve, projekti me i madh i privatizimit te Evropes Qendrore nga vlera dhe volumi i kapitalit.

 • 1995

  Privatizimi i Poslovni sistem Mercator, d.d., kompanise aksionere me te madhe Sllovene, u permbush, me pronesine e mare nga fonde kombetare dhe nga nje pakice prej 63.000 pjesetare.

 • 1997

  Nje vit historik ne veprimet e kompanise, duke qene se u be nje nga kompanite me te sukseshme tregtare ne rajonin e ish Jogosllavise. Poslovni sistem Mercator, d.d., kishte vepruar me humbje dhe i mungonte nje vizion i qarte ne 1997; ne tetor te atij viti, ajo mori nje bord te ri drejtues, te kryesuar nga Zoran Jankovic. Duke mare pergjegjesite e tij, bordi i ri drejtues pervetesoi nje plan zhvillimi strategjik ambicioz me qellim qe ti jepte fund drejtimit negativ qe kompania kishte mare gjate vitit paraardhes dhe te krijonte kompanine me te mire tregtare ne vend, te ngjashme me zinxhiret tregtare me te medha Europiane dhe Boterore.

 • Periudha 1998 - 2003

  Ne kete periudhe, kompania pa ristrukturimin e saj te pergjithshem dhe zbatoi detyrat e kerkuara per integrimin ne industrine tregtare te Sllovenise ne sektorin e ushqimit dhe produkteve te tjera. Kjo kerkoi efikasitet ekonomik, nje arritje te vendosur te tregut, dhe nje zhvillim te pershpejtuar ne rrjetin e shitjeve me pakice, mbeshtetur ne menyre te ndjeshme nga veprimtarite tregtare. Veçanerisht ne Slloveni, proçeset e formimit te lidhjeve te forta kapitali dhe marrja ne dorezim e kompanive tregtare gjeten rrugen e tyre. Me themelimin e filialeve ne Kroaci, Bosnja dhe Hercegovina, Serbi dhe Mali Zi, Mercator gjithashtu hyri ne tregjet e huaja.

 • 2004

  Ne 2004, Sllovenia u be pjese e Bashkimit Europian. Pavaresisht nga pozitat e rrepta te tregut, veprimet e Mercator ishin te sukseshme; ajo arriti nje fitim rekord, zgjeroi aksionet e tregut ne tregjet ku vepronte dhe u rradhit e 32-ta nga fitimi mes kompanive te dhjete shteteve te reja anetare. Kete vit u hap dhe “Hura!” e pare! Tregu i shitjes me ulje çmimesh, i pari treg me ulje çmimesh i Grupit Mercator.

 • 2005

  Ne 2005, dy ngjarje te medha ne tregun Slloven paten ndikim te forte ne veprimtarine e Grupit Mercator; ndryshime ne Aktet e shitjes duke iu referuar dyqaneve te dielave dhe diteve te pushimit (dyqanet tani duheshin mbyllur te dielave dhe diteve te pushimit), dhe ardhja e nje zinxhiri te huaj shitjeje me çmim te ulet ne tregun Slloven, rriti ndjeshem nivelin e konkurences. Struktura e pronesise ndyshoi ne menyre te ndjeshme kete vit, me bordin mbikqyres qe u zevendesua dhe me caktimin e nje bordi te ri drejtues. Menaxhimi i kompanise Poslovni sistem Mercator, d.d., u morr persiper nga nje grup drejtues prej 4-vetash kryesuar nga Z. Ziga Debeljak.

 • 2006

  Me nje ortakeri strategjike me kompanine Holding Rodic M&B vendosur ne Serbi, Mercator u be tregtari i dyte me i madh ne vend. Duke arritur nje shperndarje te tregut prej rreth 8% ne vit.

 • 2007

  Ne fillim te 2007, konsiderimi i Euros si monedha kombetare ishte nje moment historik per Sllovenine. Mercator, duke perfshire gjithe rrjetin e shitjeve me pakice, ishte e pergatitur ne menyre te perkryer per shkembimin dhe kreu shkembinin ne menyre jo te trazuar. Ne Prill, Mercator prezantoi linjen e gjere te sherbimeve turistike M Holidays, duke ofruar çmime te leverdisshme marreveshjeje te levizjes, ne lidhje me thelbin e ofertes se Mercator. Ne Maj, Mercator u be pjese e nje aleance strategjike me kompanine Kroate “ Presoflex ” shenoi dhe vazhdoi zhvillimin ne tergun Kroat. Ne fund te Gushtit Mercator-BH dhe kompania Omega akorduan nje mareveshje per nje kombinim strategjik ku Mercator-BH mori te gjitha ambjentet e shitjes me pakice te programeve te Omeges FMCG (programi i tregut) ne Bosnje & Hercegovine, si dhe te gjithe punonjesit e kompanise. Ne fund te Nentorit, Mercator firmosi nje marreveshje ne kombinimin strategjik me kompanine Malazeze tregtare Mex, d.o.o.; dhe me 1 Janar 2008, kjo kompani u riemerua Mercator-Mex, d.o.o. me kete kombinim strategjik, Mercator u be pjese e tregut te katert te ri jashte Sllovenise. Duke u bere pjese e tregut Malazez ishte e qendrueshme ne strategjine e nderkombetarizimit dhe ndjekjes se vizionit per tu bere shitja me pakice kryesuese e FMCG-se ne te gjithe rajonin e Evropes lindore. Qellimi i Mercator-Mex, d.o.o, ishte te kryente nje zhvillim te gjere ne qendrat tregtare dhe bashkesi te tjera shitjeje me pakice ne Malin e Zi, duke u bere nje nga shitjet me pakice kryesore te saj.

 • 2008

  Pozita te ashpra biznesi te kryera ne 2008 nje vit shume sfidues qe rezultoi me nje inflacion te larte ne gjysmen e pare te vitit dhe nje krize financiare boterore ne gjysmen e dyte. Kjo pati nje ndikim negativ ne volumin dhe perberjen e perdorimit, po ashtu edhe ne kufijte e tregtise, çmimet operuese, dhe çmimet financuese. Krahas mjedisit te veshtire, te ardhuarat net vjetore nga shitjet e Grupit Mercator u rriten perafersisht me 11 perqind ne 2008, duke tejkaluar planifikimet per 2008-ten prej rreth 3 perqind. Te ardhurat vjetore net te zhvilluara jashte Sllovenise kane vazhduar te rriten vit pas viti, duke arritur 34 perqind ne 2008. 2008-ta ishte viti i thyerjes se rekordit persa i perket volumit te investimeve. Grupi Mercator investoi nje total prej 313 mije EUR. Kjo tregoi nje shume te konsiderueshme, 150.000 meter katror zgjerim ne gjithe zonen e gjere te shitjes qe tani arrin rreth nje million meter katror; pjese e kesaj zone i eshte dhene me qera ekonomateve te tjere. Ne kemi qendruar gjithashtu te besuar ne zhvillimin dhe punen tone ne aleanca strategjike. Ne Serbi, ne siguruam nje pronesi shtese prej 12 perqind ne kompanine M-Rodic,d.o.o., Novi Sad, duke u bere keshtu pronari me 88 perqind i te drejtes se kesaj kompanie. Ne Kroaci, zinxhiri tregtar Billa u bashkua me Mercator-Plodine duke blere shoqaten; ne Bosnje dhe Hercegovine ne u beme pjese e nje bashkepjesemarrje strategjike me kompanine Omega, d.o.o. nga Zivinice, dhe themeluam kompanine M-BL, d.o.o., Banja Luka, e cila do te drejtoje veprimet tregtare te grupit ne territorin e Republikes Srpska, nje njesi e Bosnjes dhe Hercegovines. Ne perputhje me strategjine e hyrjes ne tregun Bullgar, ne kemi themeluar kompanine Mercator-B, e.o.d., Sofia, e cila do te jete pergjegjese e zgjerimit te Mercator-it ne tregun Bullgar.

Kartevizita

Mercator-A sh.p.k.
Fshati Gjokaj, Komuna Kashar,
Km 12, Autostrata Tirane-Durrës
Tirane, Shqiperi

E-mail: info@mercator.al

Na kontaktoni

Leaflet_SC

Gjeni Ofertat Speciale në Mercator nga dt. 2 - 29 Shtator 2011